Ngāti Pūkenga Iwi, Matatā & Manawahē, header strip
Ngāti Pūkenga Iwi, Matatā & Manawahē, logo

Matatā & Manawahē

He nui tō tātau hītori i ahu mai i ēnei wāhi, tae atu ki te ūnga o ngā waka nei, o Mataatua me Te Arawa, arā ki Te Awa o te Atua. 

I kauria taua ngutuawa tonu e tō tātau tupuna, e Wairaka, nōna e tamariki ana. 

I whakamahia ngā puna me ngā awa huhua o te rohe hei wai whakaika, hei wai kaukau, hei wai inu hoki. 

Ngāti Pūkenga Iwi, Quick facts | Matatā & Manawahē

E hia whakatupuranga i muri mai, ka noho a Te Whetū-o-te-rangi i reira, ā, he nui ōna kāinga i runga i ngā puke o te rohe. I muri mai ka nuku ki Tauranga noho ai. 

Kei uta, kei Manawahē tētehi wāhi e kīia nei ko Te Tāpapatanga o Te Whetū-o-te-rangi, he wāhi i noho ai rātau ko āna wāhi, mō tētehi wā. 

Kei tāwāhi o te rori mai i Iramoko marae te wāhi nei. E mihia tonutia ana, e whakaaetia tonutia ana e ngā uri o Iramoko ō rātau kāwai whakapapa ki a Ngāti Awa me Te Tāwera.

Ngā tāngata o te nohoanga nei nā.

Kei te tuhia tonutia ngā kōrero mo te wāhanga nei nā.