Ngāti Pūkenga Iwi, Reo, header strip
Ngāti Pūkenga Iwi, Reo, logo

Reo

Ngāti Pūkenga Iwi, Reo | Whakataukī / Whakatauākī Ngāti Pūkenga Iwi, Reo, image base graphic

Ko tēnei mea te whakataukī he kīanga taketake nā te iwi Māori. He kōrero tēnei nā tētehi rangatira o uki, e hia whakatupuranga, e hia rau tau hoki i mua. He nui ngā whakataukī i takina tuatahitia i tētehi wā whakahirahira, i tētehi huinga whakahirahira o mua. 

Ka whakatinana te whakataukī i ngā mātāpono, te whakaaro nui, te koi o te hinengaro, me ngā whakaaro mātau o ngā tāngata whenua. Ka whakakākahutia ki ngā tohu me ngā kupu whakarite taketake, nō te taiao hoki te nuinga, ā, he iti te kupu, he nui te kōrero. 

He kaha te whakamahinga o te whakataukī ki te whaikōrero me te haka hei whakaaweawe i te hunga whakarongo, ā, hei whakamaharatanga hoki - i ētehi wā he māmā, i ētehi wā he mārō - ki ngā whanonga i paitia rā e ō tātau tūpuna. 

Mehemea e mōhiotia ana ko wai te tūpuna nāna nei te kōrero, ka kīia he ‘whakatauākī’. Ki te kore e mōhiotia nā wai te takinga tuatahi o te kōrero, ka kīia tēnei he ‘whakataukī’. 

Whakataukī / Whakatauākī

Ngāti Pūkenga Iwi, Reo | Whakataukī / Whakatauākī, “Ngāti Pūkenga, takamua, takamuri.”

“Ngāti Pūkenga, takamua, takamuri.”

He kōrero tēnei mō te manawaroa o Ngāti Pūkenga... Read more...
Ngāti Pūkenga Iwi, Reo | Whakataukī / Whakatauākī, “Ngāti Pūkenga, hamuti wera.”

“Ngāti Pūkenga, hamuti wera.”

Ko Ngāti Pūkenga he waewae hohoro... Read more...
Ngāti Pūkenga Iwi, Reo | Whakataukī / Whakatauākī, “Ngāti Pūkenga, niho tetē.”

“Ngāti Pūkenga, niho tetē.”

He toa mau rākau, he toa tū taua a Ngāti Pūkenga... Read more...
Ngāti Pūkenga Iwi, Reo | Whakataukī / Whakatauākī, "Ngā Pāpaka o Rangataua."

"Ngā Pāpaka o Rangataua."

Ka whakaeketia a Ngāti Pūkenga e... Read more...