Ngāti Pūkenga Iwi, He Timo Kōrero, header strip
Ngāti Pūkenga Iwi, He Timo Kōrero, logo

He Timo Kōrero

Tēnei te toro atu i te ringa ki roto ki te kete kōrero e iri mai rā i te pātaka iringa kōrero, nanao atu ai i te kīnaki iti, i te puru rourou hei timotimo mā tāua kia waiwai ai te waha, kia kaingākau ai te manawa. 

Tēnei te kai mānga te hora nei, he mea āta kōtamutamuhia nāku kia māmā ai te horo. 

He kōrero popoto noa iho wēnei e iri nei kia pai ai te kaikai tautauāmoa nei, kai pai ai te kaihoro tere rawa rānei kia uru noa ai te hiahia. 

He Pākiki Hautoa

Kāore tō tātau kōrero e tīmata i Tauranga Moana, i Aotearoa hoki rā. Pānui tonu...

Ngāti Pūkenga

Ka haere te wā, ka whanake te tuakiri o te iwi i runga i ngā wero hou, ngā āheinga hou, ngā tāngata hou me ngā wāhi hou ka rokohanga. Ka toro te whakapapa o Ngāti Pūkenga i tētehi taha ki tētehi taha o te moana nui rawa o te ao, ā, koia te whatunga tahitanga o ngā aho maha: he aho whakapapa, he aho tōrangapū, he aho tangata. Pānui tonu...

Hekenga

He huhua ngā hekenga o ngā waka, ngā hūnukuhanga o ngā iwi o te Moana nui ki Aotearoa, i te roanga o wō tātau hītori. Pānui tonu...