Ngāti Pūkenga Iwi, He Pākiki Hautoa, header strip
Ngāti Pūkenga Iwi, He Pākiki Hautoa, logo

He Pākiki Hautoa

Ko tēnei mea te hītori he pānukunuku, he pānekeneke i te takanga o te wā, he kākahu roroa e tākiri ai te oranga. He ihu atamai ō tātau tūpuna, he pākiki, he wairua auaha, he mahira. I whakawhitiwhiti rātau i te Moana a Kiwa i mua noa atu i te mōhiotanga o ētehi atu iwi o te ao he porotakataka kē te ao nei. Nā taua pākiki hautoa rātau i tere ai ki ngā whenua o tua noa atu o tā rātau i whakaaro ai, ki reira whanake ai, ki reira pūāwai ai. Kei roto ēnei kōrero pōkai whenua nei i ō tātau tātai kōrero, kei roto hoki i ngā tātai kōrero o ētehi atu iwi whakahirahira o te ao.

He hanganga whakamīharo hoki ō tātau waka i tere ai ō tātau tūpuna ki hea, ki hea i te Moana a Kiwa, me te māmā hoki, pēnei anō i ēnei rangi nei.

Nā te hōhonu o te mōhiotanga ki te ao tūroa, he mōhiotanga tuku iho, i āhei ai rātau ki te whakawhiti i te moana uriuri ki te mahi i ētehi mahi nui, pēnei me te toro ki ngā uri, te tae ā-tinana atu ki ngā huinga nui, me te hanga kāinga hou hoki.

Ka heke ki whenua hou, ka mate ki te whakarerekē i ngā tikanga kia pai ai mō ngā wāhi hou me ngā āhuatanga rerekē o reira. Arā ka puta ake he hangarau hou, he tikanga hou. Ka haria haeretia ngā taputapu, ngā kōrero puta noa i te Moana a Punga kia kōkiri ai, kia whanake ai ngā iwi katoa.

Pānuitia ētehi atu kōrero mō ngā pōkaitanga whenua tawhito ki te wāhanga Tātai Kōrero.

Ngāti Pūkenga Iwi, Quick facts | He Pākiki Hautoa