Ngāti Pūkenga Iwi, Hekenga, header strip
Ngāti Pūkenga Iwi, Hekenga, logo

Hekenga

He mea taki ngā kōrero hei pupuri, hei whakahoro hoki i ngā kōrero nui, huri noa i te Moana a Kiwa, hekeheke tonu iho i ngā whakatupuranga. Ka kautere i ngā ngaru o te moana ngā kōrero mō Māui me ōna tūākana e hī whenua hou ana, ko Hawaiki-tautau-o-te-rangi ki te tonga. He whakahirahira ngā kōrero urungi o roto i te pakiwaitara nei, i whāia rā e Kupe rāua ko Te Ngāhue, ka tere ai ki Hawaiki-tautau, ki Tīwakawaka, hekeheke iho ki a Toi-te-huatahi.

He nui ngā take i tere ai ō tātau tūpuna whaka-te-tonga, ā, koinei ētehi:

  • Ko te mahira me te pōkaitanga whenua
  • Ko te tokomaha o ngā tāngata
  • Ko te itiiti o te kai
  • Ko te huringa āhuarangi

Ko te riri, ko te pakanga

Nā ngā kōrero o te wairua rērere i toko ai te whakaaro ki te hanga i te waka Mataatua, nāna nei ō tātau tūpuna i hari mai ki Aotearoa nei, noho ai.

Pānuitia ētehi atu kōrero mō ngā pōkaitanga whenua tawhito ki te wāhanga Tātai Kōrero.

Ngāti Pūkenga Iwi, Quick facts | Hekenga