Ngāti Pūkenga Iwi, Te Kaupapa, header strip
Ngāti Pūkenga Iwi, Te Kaupapa, logo

Te Kaupapa

Nāwai ka whāiti haere aua whenua, he huhua ngā take i pērā ai. Kāore i pai tā tātau noho ki te ao o te Karauna, ā, ka whakaarohia tātau he iwi whakararuraru, me te aha ka pēhia kinotia. Heoi anō, ehara i te mea nā taua pēhitanga anake tō tātau mana i heke ai.

Ahakoa ngā tini raruraru i pā kino mai ki a tātau i ngā tau e roa, kei konei tonu tātau e tū ana.

Ko te pūtake o te whakairinga o ēnei whatunga kōrero he tūhonohono anō i a tātau ki te whenua, ki a tātau anō hoki, kia whakahīhī ai te tū a ngā whakatupuranga o muri nei, me te hōhonu hoki o te māramatanga ko wai rātau, ahakoa kei hea rātau e noho ana i te ao mārama nei.

Tēnā tāroi tahi mai i te tūānuku, i te tūārangi, he tāroinga whakamīharo o te rongomaiwhiti, te tūhuranga, te toto, me te whakapapa.

Ngāti Pūkenga Iwi | Te Kaupapa,

“Ka tū ana koe ki tēnā koko, ki tēnā koko o Tauranga Moana, titiro atu ai ki a Mauao, he rerekē tōna āhua; he pērā anō ngā kōrero a ngā iwi. He tika ngā āhua maha o Mauao, nā te mea ko taua maunga kotahi anō rā, ā, he tika hoki ngā kōrero a ō tātau piringa iwi.”
- Ngā Tapuwae Kura

Ko He Whatunga Kōrero he taniko tātai kōrero, e taki ana i ngā kōrero o ngā mahi nunui, ngā mahi roroa i hua ake i te wā.

Ko tēnei mea te whakapapa he āhuatanga nui tonu o te ao Māori. He whakapapa tō tēnā mea, tō tēnā tangata, he korero mō tōna takenga. Ko tēnei mea te whakapapa he hononga. He hononga ki te ao tūroa. He hononga ki ngā wāhi. He hononga ki ngā tangata.

E hia rau tau ēnei hononga e mau kaha ana i te roanga o te Moana a Kiwa, ki tua rā anō, he huhua ngā kōrero e piri tahi ai tātau ko ētehi atu iwi. He huhua ā tātau aho kōrero i whatua tahitia ai ki ā ētehi atu.

E mihi ana ki ngā takinga huhua o ngā kōrero kei konei e iri ana, ā, he tika tēnā me tēnā, he mana to tēnā, tō tēnā.

Ngāti Pūkenga Iwi, Te Kaupapa, section background koru