Ngāti Pūkenga Iwi, Tātai Kōrero, header strip
Ngāti Pūkenga Iwi, Tātai Kōrero, logo

Tātai Kōrero - Te Tua Whakaheke

Ngāti Pūkenga Iwi, Tātai Kōrero | Te Tua Whakaheke Ngāti Pūkenga Iwi, Tātai Kōrero, image base graphic

Tēnei ko Te Tua Whakaheke te whai nei i ngā tātai kōrero o Ngāti Pūkenga o mua tata nei. Te taenga mai o te Pākehā me tāna tāmitanga i a tātau, ka huri te ao o wō tātau tūpuna. Tērā te ao i mōhiotia rā e ō tātau tūpuna kua mutu, kua kore. 

Ka manaakitia e Ngāti Pūkenga ngā tono a ō tātau huānga, ō tātau whakauru hei pakanga ki te iwi tauhou. Ka hingahinga nunui, ka ngaro te whenua, ka ngaro te tangata. Ka pūrere atu ngā mōrehu ki ngā iwi whakauru, ā, nāwai ka hanumi ngā rārangi whakapapa. 

Ka hainatia te Tiriti o Waitangi e te rangatira o Ngāti Pūkenga o taua wā mā te iwi, i runga i te whakapono ka maru ō tātau uri me ō tātau rauemi. Ka aroha hoki, te wāwāhitanga o te tiriti, me te whakaurunga o ngā ture hou pēnei me te Tohunga Suppression Act, ka haua anō tō tātau ao me ā tātau tikanga.

Ahakoa ngā wero me ngā taumahatanga, i whawhai tonu ō tātau tūpuna mō tātau. 

Nō tātau te waimārie i ō tātau mōrehu pakeke e pai mai ana ki te homai i ā rātau kōrero, me te āwhina anō hoki ki te whakatakoto i te hītori e puta ake ana i te rā nei. 

Te Tua Whakaheke Kōrero

Kei te tuhia tonutia ngā kōrero mo te wāhanga nei nā.