Ngāti Pūkenga Iwi, Irakewa rāua ko Te Tua, header strip
Ngāti Pūkenga Iwi, Irakewa rāua ko Te Tua, logo

Irakewa rāua ko Te Tua

A kōrero nō te Te Tua Uriuri

He matakite a Irakewa, he rērere ā-wairua i tētehi wāhi ki tētehi wāhi i te ao wairua. 

I tētehi o āna rerenga ka tae ki Te Puku-o-te-wheke, ki Kākahoroa, ki te wāhi i whānau ai tōna matua, a Awamōrehurehu, i Aotearoa nei. 

Ka haere tā Irakewa wahine tuatahi, a Kiwa nō Aotearoa hoki, ki Mauke i tō Awamōrehurehu taha i tētehi o āna haerenga ki Mauke. Te taenga atu, ka whakamoea a Kiwa rāua ko Irakewa. 

Hei tā tētehi atu whatinga o te kōrero nei, i runga kē a Irakewa i te waka me ōna mātua nō rātau i tere rā huri noa i Aotearoa. Ka moea e ia tāna wahine, a Kiwa, ka hoki tahi atu ki Mauke, ka whakatupuria ā rāua tamariki ki reira. 

Ngāti Pūkenga Iwi, Quick facts | Irakewa rāua ko Te Tua

Tokorua ngā wāhine a Irakewa - ko Kiwa nō Te Tini o Toi rāua ko Wekanui nō Mauke. 

Ka oho ake a Irakewa i tāna terenga ā-wairua, ka mau ki ōna whakaaro ko Kākahoroa hei kāinga noho mō ōna uri. Me whai waka rahi tonu āna tamariki kia pai ai te whakawhiti i te moana nui. 

Ka haere ai a Irakewa ki te ngahere, ki Rangimānuka, kimi ai i tōna kaitiaki, i a Te Tua. Ka whakaari ia i tāna matakitenga ki a ia, me te waka i hiahiatia rā. Ka tono ia mō ngā rākau hei hanga i te waka rā rā. 

Ko tāna tohutohu ki a ia me moe te pō ki tōna taha hei utu mō ngā rākau. Ao ake te ata, ka mare te kuia nei, a Te Tua. Koinei te takenga o te kōrero, “Te pō i kaha ai, i mare ai”. 

E rua ngā rākau Tāmanu ka kohaina e Te Tua hei waka, ko Taweu me Taporo. 

Ka takitakina ngātahitia ngā karakia e Irakewa rātau ko Tāneatua, ko Toroa, ko Rātā, ā, ka tīmata te hanganga o te waka hou rua. 

Ka tapaina te waka ko Pōmare, i runga i te kōrero o runga ake nei. 

Oti noa te waka, ka tōia atu ki tai, ka tapaina ko Te Tua Matua. 

Ka noho atu a Irakewa me āna wāhine i Mauke, ka whakaeke atu ā rātau tamariki, me ētehi atu tāngata, ki runga ki te waka, ka tere atu ki Kākahoroa.