Ngāti Pūkenga Iwi, Tātai Kōrero, header strip
Ngāti Pūkenga Iwi, Tātai Kōrero, logo

Tātai Kōrero - Te Tua Uriuri

Ngāti Pūkenga Iwi, Tātai Kōrero | Te Tua Uriuri Ngāti Pūkenga Iwi, Tātai Kōrero, image base graphic

Ka torotoro Te Tua Uriuri i ngā kōrero o ō tātau tūākana me te wā o Hawaiki. He hōnore hoki te puritanga tonutanga o aua kōrero, me te whakaara anō kia hoki ai tātau i te takanga o ngā tau ki ngā rā o ō tātau tūpuna i taki nohonoho rā i te moana roa a Kiwa.

Mā te mōhio ki ōu taketakenga e mārama ai ngā tikanga, ngā taonga tuku iho, ā, ka putuputu whakapapa mai te tuakiri me te aroha ki te iwi.

E tuaritia ana te kohinga kōrero tuku iho nei e ngā waka huhua, e ngā iwi huhua, ka tōia mai te whakapapa kia piri, kia tata, hei iwi kotahi o Hawaiki. 

He kōrero ōrokohanga, he kōrero pōkai whenua, he kōrero pūtara.

Mai i te ngao āwhiowhio o te pō, ka takina mai e Io te mauri ora ki te ao, ki te kora tūramarama, ki a Ranginui, ki a Papatūānuku. Nā wā rāua tamariki tokomaha i whakahā te mauri ki roto ki te ao tukupū, ki te takanga o te wā, he mea hanga te ira tangata ki te oneone.

Ka paihere te whakapapa i a tātau ki ngā atua, ki te taiao, ā, koia tō tātau pānga ki ngā mea ora katoa. 

I pā te rongo nui o ētehi o wō tātau tūpuna (te rongo kino o ētehi), ā, e toitū ana ō rātau tātai kōrero, pērā i a Māui. Ka nui te kōrerohia ōna hei porohīanga kikino, hei nanakia. Heoi anō, ka mārama te kitea o tōna pākiki, o tōna māhirahira, o tōna hinengaro uiui hoki.

Ko Tāwhaki tētehi atu tupuna rongonui i mōhiotia whānuitia mō tōna purotu, tōna koi, me tōna kaha ki te kimi mātauranga hei hoatu ki ngā iwi. 

I mōhio rānei koe he tuahine tō Māui? Kāore te nuinga i te mōhio. He rite tonu tā tātau rongorongo i ngā kōrero o Māui me ōna tūākana, engari mō tōna tuahine karekau.

Nau mai, ka haere tāua ki Hawaiki, ki te takenga o tō tātau iwi…

Te Tua Uriuri Kōrero

Ngāti Pūkenga Iwi, Tātai Kōrero | Te Tua Uriuri, Hawaiki

Hawaiki

Hawaiki-nui, Hawaiki-roa, Hawaiki-pāmamao. Pānui tonu...