Ngāti Pūkenga Iwi, Tātai Kōrero, header strip
Ngāti Pūkenga Iwi, Tātai Kōrero, logo

Tātai Kōrero - Te Tua Whakatere

Ngāti Pūkenga Iwi, Tātai Kōrero | Te Tua Whakatere Ngāti Pūkenga Iwi, Tātai Kōrero, image base graphic

Tēnei ko Te Tua Whakatere te whai nei i te hekenga o te waka Mataatua ki Aotearoa, me ngā mahi o te hunga o runga. Kīhai i mutu ngā hāereere i te paenga mai ki uta nei, engari kē ia ka hāereeretia Te Ika Tapu a Māui. 

He huhua ngā ingoa o tō tātau iwi i mōhiotia rā huri noa i te motu, nō rātau i takatakahi i te nuku o te whenua, i pā ai ki ētehi atu iwi. Kāore rātau i tau ki tētehi pā kotahi, engari he huhua ngā kāinga i noho ai rātau. He tāngata pōkai whenua, pōkai moana ō tātau tūpuna, ā, i pā nui te rongo o tō rātau mātau ki te whakataka riri, o tō rātau toa hoki, me te aha he nui ō rātau piringa whakauru ki ētehi atu iwi.


He kōrero pōkai whenua, he kōrero whakaheke toto, he kōrero kaikaiwaiū.

Nā te matakitenga i hangaia ai te waka nui, i wehe ai ngā whānau ki te tāroi ki whenua hou, ki whenua tē mōhiotia ai. Kāore i rōnaki te haere, ka tutuki kē te waka ki te tupua nui, ki te tupua weriweri, ā, ki te āwhā nui. He tohunga tūahu roa kei runga i te waka, ā, nāna i ora ai te waka i tāna terenga ki tōna tauranga. Kīhai ētehi atu i waimārie.

Te taenga mai ki Aotearoa, ka haumiri te waka i te tahatika mai i te raki ki te rāwhiti. Ka whakaaritia e ngā matakitenga ngā tohu whenua, ngā tohu o te nōhanga tuatahi.

Ka piri ki iwi kē, ā, ka pakari aua piringa i roto i ngā whakatupuranga, ā takoto noa te mānuka i waenga i te tuakana me te taina, me te aha ka tāwekoweko haere ngā herenga whakapapa o te toto.  

Te Tua Whakatere Kōrero

Ngāti Pūkenga Iwi, Tātai Kōrero | Te Tua Whakatere, Te waka o Mata-atua

Te waka o Mata-atua

Ka whakaterea atu i te oneone o Ma’uke... Pānui tonu
Ngāti Pūkenga Iwi, Tātai Kōrero | Te Tua Whakatere, Hoaki rāua ko Taukata

Hoaki rāua ko Taukata

He mea tuku a Hoaki rāua ko Taukata... Pānui tonu...